O Nas

Zarząd Stowarzyszenia:

Katarzyna Mróz – Prezes Zarządu

Kazimierz Kawa – Skarbnik

Małgorzata Matug – Sekretarz

Edyta Pawłowicz – Członek Zarządu

Bernard Karasiewicz – Wiceprezes

Komisja rewizyjna organ nadzoru:

Dorota Pawłowicz

Jacek Sułek

Marta Zalas