Aktualności

SZKOLENIE W MARBELLI

W ramach projektu „Bądź Eko-logiczny” tym razem wyjechaliśmy do Hiszpanii. W Marbelli uczestniczyliśmy w szkoleniach i warsztatach zorganizowanych przez firmę Eurokey Community. Wykłady dotyczyły tematyki zaśmiecania świata, problemów z odzyskiem i utylizacją śmieci. Powiększyliśmy swoją wiedzę na temat skali zagrożenia zanieczyszczania naszej planety oraz prób poradzenia sobie z tematem segregacji i wtórnego wykorzystania odpadów w różnych krajach. Dzięki uprzejmości organizatorów, wyrozumiałości dla różnego stopnia naszych językowych umiejętności, wykłady były tłumaczone na język polski. Mogliśmy zatem bardzo dokładnie zapoznać się z prezentowanymi problemami. Czas naszego pobytu w Marbelli nałożył się na trwający tam „Zielony tydzień”, w którym  fundacja ECOLEC prowadząca zbiórkę i selekcję odpadów elektronicznych, w różnych częściach miasta ustawiała swoje stoiska i prowadziła edukację mieszkańców. My również zapoznaliśmy się z tematyką ich działań i uczestniczyliśmy w szkoleniu jak postępować z odpadami elektronicznymi. Byliśmy również w firmie, która prowadzi zbiórkę i segregację zużytych ubrań. Z całego pobytu wywieźliśmy świadomość, jak wielkim problemem dla świata są odpady, a zwłaszcza ich ilość. Dyskutując często we własnym gronie, po zakończonych warsztatach , docenialiśmy, że mieszkamy na wsi, mając możliwość kompostowania odpadów organicznych. Uświadomiliśmy sobie, w jak, mimo wszystko jeszcze naturalnym otoczeniu mieszkamy, na świecie jest mnóstwo o wiele bardziej zanieczyszczonych miejsc. Należy zatem zrobić wszystko, co w naszej mocy, by nie dopuścić do narastania niszczenia środowiska. Głównym wnioskiem, który się nasuwa po zapoznaniu ze skalą problemu zaśmiecania świata,  jest teza, że musimy zrobić wszystko, żeby tych śmieci mniej wytwarzać. Wiedzą, którą przywieźliśmy z Hiszpanii podzielimy się na spotkaniu Stowarzyszenia Zalasowian. Postaramy się również wdrażać ją w codzienne życie i nieustannie uwrażliwiać mieszkańców na temat ekologii.

Klaudyna Stępień