Aktualności

Dzień Mamy

Wszystkim Mamom z okazji Waszego dnia składamy najserdeczniejsze życzenia 💐♥️

„Ona mi pierwsza pokazała księżyc
i pierwszy śnieg na świerkach,
i pierwszy deszcz.
Byłem wtedy mały jak muszelka,
a czarna suknia matki szumiała
jak Morze Czarne.
Noc.
Dopala się nafta w lampce.
Lamentuje nad uchem komar.
Może to ty, matko,
na niebie jesteś tymi gwiazdami kilkoma?
Albo na jeziorze żaglem białym?
Albo falą w brzegi pochyłe?
Może twoje dłonie posypały
Mój manuskrypt gwiaździstym pyłem?”

~ K.I. Gałczyński
Aktualności

Projekt „Bądź Eko-Logiczny” realizowany w latach 2020-2022 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER)

Celem projektu było przeprowadzenie serii działań: happeningów, szkoleń, konkursów, pokazów, wykładów i warsztatów dla mieszkańców Zalasowej i Gminy Ryglice, podczas których uczestnicy spotkań zapoznali się z zasadami postępowania w życiu codziennym zmierzającymi do wyrobienia nawyków przyjaznych środowisku i realnego ograniczenia produkcji śmieci i zużycia plastiku oraz używania środków chemii gospodarczej i rolnej. Aby te działania wdrożyć należało opracować metody przekazywania wiedzy i umiejętności z zakresu ochrony środowiska i propagowanie pro – ekologicznych schematów postępowania wśród mieszkańców. Udział w zagranicznych kursach i poznawanie metod przekazywania wiedzy z zakresu ochrony środowiska pozytywnie wpłynął na zdobycie nowych kompetencji osób zaangażowanych w realizację projektu i pozwolił na opracowanie i przeprowadzenie działań, które są obecnie kluczowe nie tylko dla naszej miejscowości, ale także dla środowiska globalnego. Realizacja projektu pobudziła przedsiębiorczość społeczną, której rezultatem jest zmiana sposobu postępowania mieszkańców. Po analizie SWOT dokonanej przez Zarząd nowe kwalifikacje zdobyte podczas mobilności zwiększyło ich motywację oraz wpłynęło na jakość działalności naszej Organizacji.

Świadomość globalnego ocieplenia i zmian klimatycznych nie jest pustym sloganem, a schematy postępowania pojedynczych osób mają realny wpływ na środowisko. Ufamy, że zmiany zapoczątkowane w małym środowisku dadzą efekt motyla. Dlatego opracowaliśmy plan działań długofalowych i kontynuujemy ich wdrażanie, aby wypracować w naszym społeczeństwie nawyki przyjazne środowisku. W tym celu wykwalifikowaliśmy grupę 35 naszych członków,
którzy są odpowiedzialni za realizację wszystkich działań przy wsparciu pozostałych członków i we współpracy z instytucjami partnerskimi z terenu naszej gminy i powiatu oraz we współpracy z partnerami z Finlandii, Norwegii, Turcji oraz Hiszpanii. Szkolenia przeprowadzone przez partnerów wskazanych we wniosku dotyczyły sposobów i metod przekazywania wiedzy i prowadzenia szerokich akcji informacyjnych i edukacyjnych związanych z celem projektu. Świadomość ekologiczna oraz cykl opracowanych i wdrożonych działań skutecznie wpływają na postawy i zachowania naszych mieszkańców, a raz zdobyte umiejętności nie tylko są kontynuowane, ale także przekazywane kolejnym pokoleniom. Nabyte kompetencje członków Stowarzyszenia pozytywnie wpływają na jakość podejmowanych działań i motywują do podejmowania dalszych inicjatyw.

W ramach realizacji projektu: przeprowadziliśmy rekrutację uczestników mobilności; zorganizowaliśmy 4 wykłady dla mieszkańców z tematyki dotyczącej ochrony środowiska; w centrum miejscowości kupiliśmy i ustawiliśmy pojemnik do zbierania nakrętek plastikowych i od marca 2020 roku zebraliśmy ponad tonę plastiku, który przekazaliśmy na cele charytatywne; zorganizowaliśmy happening we współpracy z lokalnymi przedsiębiorstwami i organizacjami: uszyliśmy ponad 1800 sztuk wielorazowych woreczków z firanek, które w ramach zbiórki otrzymaliśmy od mieszkańców. Woreczki wraz z ulotką edukacyjną były dostępne bezpłatnie w każdym sklepie na terenie naszej miejscowości, nagraliśmy 2 webinary, które są dostępne na naszej stronie i w naszych social mediach; zorganizowaliśmy piknik ekologiczny, w którym uczestniczyło ponad 300 osób; posadziliśmy 1000 drzew w lesie – po uzgodnieniu tego zadania z parafią; opracowaliśmy ulotki edukacyjne; wykonaliśmy rollup, 9 członków Stowarzyszenia uczestniczyło w szkoleniach zagranicznych; 18 członków uczestniczyło w zajęciach typu „job shadowing” w organizacjach partnerskich; nawiązaliśmy współpracę z Branżową Organizacją Odzysku w Tarnowie; zorganizowaliśmy konkurs wiedzy ekologicznej.

Rezultaty projektu:
– podniesienie kompetencji członków Stowarzyszenia uczestniczących w szkoleniach zagranicznych oraz zajęciach typu „job shadowing”,
– większa motywacja do podejmowania inicjatyw
– zbiórka nakrętek plastikowych i baterii dostępna dla wszystkich bez limitów czasowych,
– trwa wdrażanie (jest to proces) opracowanego planu działań skierowanych skierowanych do mieszkańców naszej wsi i Gminy, którego skuteczność pozwoli na zmianę sposobu myślenia i wypracowanie nawyków sprzyjających ochronie środowiska,
– ograniczenia produkcji śmieci z plastiku,
– nawyk oszczędzania wody,
– zwiększenie świadomości ochrony środowiska i wypływu zanieczyszczeń na nasze zdrowie,
– mniejsze zużycie toreb plastikowych,
– czystsze powietrze – zmniejszenie zadymienia i ograniczenie smogu poprzez naukę nowej metody spalania,
– znajomość zasad dotyczących stosowania środków ochrony roślin – tym samym czystsza gleba,
– zapoznanie z alternatywnymi źródłami energii,
– zapoznanie z metodami wykorzystania naturalnych metod czyszcząco – piorących,
– uzyskanie opinii dla całej miejscowości jako centrum działań przyjaznych środowisku,
– zaangażowanie ponad 50 osób w działania ekologiczne – członkowie Stowarzyszenia są liderami wśród najbliższego otoczenia.

http://zalasowa.pl/promocja-projektu-badz-eko-logiczny/
http://zalasowa.pl/promocja-projektu-badz-eko-logiczny/
http://zalasowa.pl/promocja-projektu-badz-eko-logiczny/
http://zalasowa.pl/14486-2/
http://zalasowa.pl/dobra-wiadomosc-dotarlo-serce-na-plastikowe-nakretki/
http://zalasowa.pl/14509-2/
http://zalasowa.pl/serce-na-nakretki/
http://zalasowa.pl/sprzatanie-zalasowej-6/
http://zalasowa.pl/akcja-szycia-woreczkow-po-raz-drugi/
http://zalasowa.pl/eko-worki-z-firan/
http://zalasowa.pl/zalasowski-piknik-rodzinny-zakonczony/
http://zalasowa.pl/szkolenie-w-marbelli/
http://zalasowa.pl/sprzatanie-zalasowej-10/
http://zalasowa.pl/szkolenie-miedzynarodowe-w-finlandii/
http://zalasowa.pl/job-shadowing-w-oslo/
http://zalasowa.pl/czlonkowie-stowarzyszenia-w-turcji/

Aktualności

Obchody 3 maja

Dnia 3 maja 2023 roku społeczność lokalna Zalasowej zebrała się, aby wspólnie uczcić Święto Uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Obchody rozpoczęły się o godzinie 11 w kościele parafialnym uroczystą Mszą Świętą. Wspólnej modlitwie towarzyszył chór sanktuaryjny z Tuchowa, który uświetnił ceremonię piękną muzyką sakralną. Po mszy świętej spotkaliśmy się wspólnie pod Zalasowskim Miejscem Pamięci. Najpierw odśpiewaliśmy hymn państwowy, następnie ks. Infułat Zdzisław Sadko odmówił modlitwę za wszystkich poległych w obranie Ojczyzny oraz w intencji Ojczyzny i Polaków. Następnie pan Michał Galas krótko opowiedział o okolicznościach uchwalenia Konstytucji 3 Maja w 1791 roku oraz o znaczeniu, jakie ten dokument odegrał w budowaniu tożsamości narodowej Polaków na przestrzeni dziejów. Na koniec liczne delegacje organizacji działających na terenie Zalasowej złożyły kwiaty i znicze pod Zalasowskim Miejscem Pamięci.
Iwona Kluzek