Aktualności

Zebranie Stowarzyszenia

W niedzielę 21.11.2021 odbyło się zebranie Stowarzyszenia Zalasowian, przed którym pan Tomasz Siewierski z Branżowej Organizacji Odzysku S.A. wygłosił krótką prelekcję na temat obowiązków, które ciążą na wielu przedsiębiorcach wytwarzających odpady. Otrzymaliśmy kontakt do Eko-Radcy, gdzie można zwrócić się o informację, jakim obowiązkom podlega różna forma działalności gospodarczej.
Po krótkiej prelekcji odbyło się zebranie. Prezes Katarzyna Mróz zaprezentowała raport z działań stowarzyszenia w ostatnim roku. Ponieważ jesteśmy w trakcie realizacji unijnych projektów, koleżanka Basia Golec (koordynator ) przedstawiła to, co już zostało wykonane oraz plany na dalsze działania. Warto wspomnieć, że do mikrofonu podeszła również Pani Maria Romanowska, członkini stowarzyszenia od początku jego istnienia, i w bardzo ciepłych słowach wyraziła duże uznanie dla Katarzyny i Barbary za ich pracę. Przyznała, iż tak prężnie jak obecnie, stowarzyszenie nigdy nie działało. Oczywiście poparliśmy te słowa gromkimi brawami dziękując koleżankom za ich szczególne zaangażowanie.
Po zebraniu była okazja swobodnie porozmawiać przy kawie i ciastku ciesząc się, że póki co, jeszcze nie ma kolejnego lock down(u).

Klaudyna Stępień

Aktualności

Spotkanie międzynarodowe w Granadzie

Spotkanie międzynarodowe w Granadzie w ramach projektu „Zdrowie, solidarność, spójność społeczna ze sportem”.

W związku z realizacją projektu Erasmus+, którego celem jest promocja zdrowego stylu życia prosimy o udział w anonimowej ankiecie dotyczącej naszych nawyków i codziennego życia. Wyniki posłużą do opracowania planu dalszych akcji społecznych. Z góry wszystkim dziękujemy!
Link do ankiety:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe5AE3vFMbDxaaxvyOjR12dB4WY3NTiU-V2J7CzJtjvAsKzbQ/viewform