Aktualności

Zebranie Stowarzyszenia

Zarząd Stowarzyszenia Zalasowian serdecznie zaprasza Członków Stowarzyszenia Zalasowian na Zebranie  w trybie zwykłym, które odbędzie się 03.07.2022 r. (tj. niedziela) o godzinie 18.00 na boisku sportowym przy ul. Sportowej

Porządek obrad:

1-Powitanie gości.

2-Sprawozdanie Prezesa od ostatniego zebrania z działalności Stowarzyszenia Zalasowian.

3- Organizacja obchodów z okazji 20-lecia Stowarzyszenia

4- Sprawy bieżące

 5 – Wolne wnioski i zapytania
 6- Zamknięcie Zebrania

Po zebraniu zapraszamy wszystkich na grilla!!!