Aktualności

Międzynarodowe spotkanie w Koryncie

„Zdrowie, solidarność i spójność społeczna ze sportem” to tytuł projektu ERASMUS+ realizowanego przez nasze Stowarzyszenie we współpracy z Uniwersytetem z Ankary, instytucjami edukacyjnymi dla dorosłych z Ankary, Uniwersytetem Owidiusza z Konstanty, Centrum Edukacyjnym z Granady oraz Ośrodkiem szkoleniowym w Atenach. Spotkanie odbyło się w jednym z oddziałów Szkoły dla dorosłych – w Koryncie w dniach 9-13 maja 2022 roku. Partnerzy przedstawili dotychczasowe działania, zostały omówione opracowane scenariusze przygotowanych do tej pory filmów instruktażowych, które zostaną zrealizowane do końca grudnia 2022. W ramach spotkania omówione zostały szczegółowo tematy planowanych filmów oraz wyznaczono osoby i instytucje odpowiedzialne za realizację poszczególnych etapów. Teraz czas na działanie w swoich organizacjach i przygotowanie materiałów niezbędnych do wykorzystania w dalszej realizacji projektu.