Aktualności, Koło Gospodyń Wiejskich

Dzień Matki w KGW

Dzień Matki.

Panie z Koła Pań z Ryglic zaprosiły nasze koleżanki z KGW na coroczne święto Dnia Matki.

Spotkanie rozpoczęłyśmy od mszy św. w kościele w Ryglicach .Następnie przeszłyśmy,

do remizy strażackiej gdzie rozpoczęła się część artystyczna,przygotowana przez

uczniów Szkoły Podstawowej z Ryglic.Dzieci pięknie śpiewały recytowały wiersze,

bardzo się nam podobało co nagrodziłyśmy gromkimi brawami.

Były  z nami obecne pani burmistrz Teresa Połoska oraz pani poseł

Urszula Augustyn. Atmosfera tego dnia była bardzo miła na zakończenie

otrzymałyśmy po pięknym tulipanie.

Grażyna Lesiak