Pożegnanie Księdza Proboszcza

„Człowiek jest jak ta świeca… – sam się wypala, a innym przyświeca”
Tymi słowami rozpoczął – 6 sierpnia na uroczystej Mszy Świętej ceremonię pożegnania Proboszcza zalasowskiej parafii ks. S. Mrozek.
Wypełniony po brzegi kościół świadczył o tym, jak wielu parafian chciało podziękować
ks. Kazimierzowi Kozyrze odchodzącemu na emeryturę za ośmioletnią posługę kapłańską w Zalasowej.
Z podziękowaniem przybyły delegacje różnych grup, kół i stowarzyszeń działających w Zalasowej; wśród nich: Stowarzyszenie Zalasowian, Zespół szkolno – Przedszkolny, Koło Gospodyń Wiejskich, Ochotnicza Straż Pożarna, Koło Seniorów, Koło Rękodzieła Artystycznego, Młodzieżowa Grupa Apostolska, Chór Parafialny, schola, Apostolstwo Pomocy Duszom Czyścowym, zespoły folklorystyczne- Mali Zalasowianie, kapela Zalasowiocki, grupa śpiewacza, Młodzieżowa Orkiestra Dęta, Liturgiczna Służba Ołtarza i inni. Oprócz kwiatów, wręczono księdzu pamiątkowa płaskorzeźbę.
Z pożegnalnych wierszy i przemówień wyłonił się ujmujący za serce obraz Proboszcza Kozyry i jego duszpasterskiej posługi . Zapamiętamy Go jako człowieka emanującego dobrem, prostotą, cierpliwością, serdecznością, uśmiechniętego, z ogromną wrażliwością i empatią, a także kapłana zaangażowanego w sprawy duchowe i materialne parafii.
W pamięci uczniów pozostaną zapewne ciekawe pogadanki na lekcji religii oraz słodkie niespodzianki i obrazki, którymi często ich obdarowywał. Parafianom zaś wzruszające homilie, pociechę w chwilach żałoby, dzielenie radości w czasie udzielania ślubów, chrztów, czy Pierwszej Komunii Św. oraz to, że był nie tylko proboszczem, spowiednikiem, ale i przyjacielem – krzepił ciepłym słowem i radą każdego.
Niechaj pamięć o nas,
w sercu Twym zostanie

Przez kolejne lata
– nasz dobry Kapłanie!
A teraz, gdy się z Tobą żegnać już trzeba,
Życzymy dobra wszelkiego z samego nieba.
Niech Ci Pan Bóg udziela łask potrzebnych obficie
Na dalsze Twoje, jak najdłuższe życie.

Tekst: Jolanta Sarad

Zdjęcia: Krystian Knapik

Kategoria: Aktualności  Comments off
Treść komentarzy stanowi własność ich autora. Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.