Formularz zgody

 

Formularz zgody

 

Niniejszy kwestionariusz jest wypełniany w celu wyrażenia zgody na zbieranie
i przetwarzanie Państwa danych osobowych w tworzonym zbiorze danych ?Fundacji Pomocy Pokrzywdzonym w Wyniku Zdarzeń Losowych  im. Leszka Gawrona
w Zalasowej? (w dalszym dokumencie: Fundacja) z siedzibą w Zalasowej, 33-159 Zalasowa, ul. Karpacka 43  w celu niezbędnym do wykonania statutowych zadań Fundacji.

 

Imię i nazwisko

 

——————————–

Adres

——————————–

 

——————————–

 

Fundacja Pomocy Pokrzywdzonym w Wyniku Zdarzeń Losowych  im. Leszka Gawrona w Zalasowej 33-159 Zalasowa, ul. Karpacka 43  informuje, iż:

 

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest ?Fundacji Pomocy Pokrzywdzonym w Wyniku Zdarzeń Losowych  im. Leszka Gawrona w Zalasowej?
z siedzibą w Zalasowej, 33-159 Zalasowa, ul. Karpacka 43

Kontakt z administratorem możliwy jest pod powyższym adresem pocztowym.

 

2) Państwa dane osobowe są zbierane i przetwarzane przez Fundację w celu niezbędnym do wykonania statutowych zadań Fundacji.

(statut określający wszystkie cele i zasady działania fundacji dostępny jest na stronie www.zalasowa.pl w zakładce ?Fundacja im. Leszka Gawrona?)

W każdej chwili mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich poprawienia.

 

3) Gromadzone są jedynie dane osobowe podane przez Państwa dobrowolnie. Fundacja uprzejmie informuje, iż nie mają Państwo obowiązku podania swoich danych osobowych, jednakże odmowa ich podania może uniemożliwić wykonanie wobec Państwa statutowych obowiązków Fundacji.

 

4) Zgromadzone dane podlegają starannej ochronie, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zgromadzone dane osobowe Fundacja może udostępnić w celu niezbędnym do wykonania statutowych zadań Fundacji poprzez promocję Fundacji
w ramach zbiórki publicznej środków finansowych. Administrator danych osobowych dokłada wszelkich starań, aby przechowywanym danym zapewnić właściwy stopień bezpieczeństwa.

 

 

Oświadczenie

 

 

Oświadczam, iż zostałem(-am) poinformowany(-a) o celach pozyskania moich danych osobowych i wyrażam dobrowolnie zgodę na zbieranie i przetwarzanie moich danych osobowych na zasadach określonych w Ustawie o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) przez ?Fundacji Pomocy Pokrzywdzonym w Wyniku Zdarzeń Losowych  im. Leszka Gawrona w Zalasowej?

ul. Karpacka 43 33-159 Zalasowa w celu niezbędnym do wykonania statutowych zadań przedmiotowej Fundacji.

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

/data, czytelny podpis/

* Podpisanie i odesłanie kwestionariusza nie jest jednoznaczne z przydzieleniem pomocy finansowej ze strony Fundacji . Dopełnienie niniejszej formalności umożliwia jedynie dalsze rozpatrywanie Państwa próśb obecnie i w przyszłości.

 

Kategoria: Fundacja im. Leszka Gawrona  Comments off
Treść komentarzy stanowi własność ich autora. Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.