Archiwum Kategori »Mali Zalasowianie «

Dziecięcy Zespół Folklorystyczny „Mali Zalasowianie”

Historia zespołu 10 maja 2007 roku Dziecięcy Zespół Folklorystyczny „Mali Zalasowianie” zostali laureatem w Regionalnym Przeglądzie Dorobku Artystycznego Szkół Podstawowych i Gimnazjów. Dziecięcy zespół folklorystyczny „Mali Zalasowianie” rozpoczął swą działalność pod patronatem Szkoły Podstawowej w Zalasowej jesienią 1999 roku jako nieliczna grupa dzieci z klas pierwszych. Wkrótce nabrał mocy liczebnej. Obecnie w jego skład wchodzi 51 osób. W zespole są uczniowie klas I – V i dwie dziewczyny z gimnazjum. Trzon zespołu stanowią uczniowie klas V. Pracują w dwóch grupach wiekowych, ćwicząc 2 razy w tygodniu. Założycielką, prowadzącą zajęcia i opiekunką zespołu jest nauczycielka Jolanta Sarad, która swą pasją propagowania folkloru zaszczepiła w swoich wychowankach, potrafi [ ... ]
Kategoria: Mali Zalasowianie  Comments off